Hallgatói klub (megépült 2003-ban)

Cím: Eger, Leányka utca 4-6.
Megbízó: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Tervező: Szécsi Zoltán DLA

Az egri Eszterházy Károly Főiskola illetékesei a Leányka utcai campus számára létesíteni kívánt új Hallgatói Klub helyét egy kétszintes, hosszanti irányban elnyújtott téglalapot formázó, kéttraktusos, pillérvázas épület földszintjén, a volt üzemi konyha területén jelölték ki. Az új, heterogén funkció befogadását az adott szerkezeti rendszerből kifolyólag természetszerűleg kötött térstruktúra lehetőség szerinti föloldásával kellett biztosítani, a differenciált térhasználat elvárásainak megfelelően. Ezt a teret a hossziránya mentén pontosan a közepén kettészelő, középső (szerkezeti) tengelyre illeszkedő monolit vasbeton pillérpárnak a bárpult korpuszába történő integrálása tette lehetségessé. Így a klub középponti szereplőjévé előlépő, térbe beállított bárpult - alakzat valódi téralakító, térszervező elemmé vált, amely meghatározta a Hallgatói Klub összetett funkciójának térbeli - építészeti artikulációját.