• Szécsi Zoltán DLASzécsi Zoltán DLA

    SZÉCSI ZOLTÁN DLA - szakmai önéletrajz

    Építészeti munkásságom két évtizedet ölel föl. Tervezői praxisom mellett ennek szerves részét képezi oktatói tevékenységem is, amelyet ugyancsak majd két évtizede, megszakítás nélkül – tízedik éve pedig immár főállásban - folytatok.

SZEMÉLYI ADATOK

Név

Szécsi Zoltán

Születési hely, idő

Budapest, 1963. december 11.

Lakcím

1113 Budapest, Badacsonyi utca 2/A IV. 1.

Családi állapot

nős, felesége Ruttkay-Miklián Ágota belsőépítész. Négy gyermekük van.

Végzettség

okleveles építészmérnök, vezető tervező

Munkahely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. KII. 34.

Munkaviszony kezdete

2000. szeptember 1.

Munkahelyi beosztás

Főállású egyetemi adjunktus

Munkahelyi besorolás

Egyetemi oktató

Doktori cselekmény

2005. X. – 2007. XII. (egyéni fölkészülés keretében)

Doktori fokozat

DLA(BME Mestertestülete, 2007. XII. 11.)

Nyelvtudás

Angol középfok komplex C
Rendszeres angol nyelvhasználatom kiterjed:
- szakmai előadásokra (oktatás)
- recenziók, kritikák megírására
- opponenciák írására
- konzultációkra (oktatás, szakmagyakorlás)
- tervezői praxisomban mindennapos szakmai kapcsolattartásra
- kétnyelvű dokumentációk teljes körű elkészítésére
- szakfordításra (cikkek, kritikák)


Orosz alapfokú C

Társalgási szinten beszélek oroszul

ISKOLÁK

1978-1982

Budapesti Könyves Kálmán Gimnázium

1983-1988

BME Építészmérnöki Kar

1990-1991

MÉSZ-ÉK Mesteriskola XI. ciklus

SZAKMAI - KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

1986

I. díj a BME Tudományos Diákköri Konferencián.

„Kitekintés Magyarország II. világháború utáni szakrális építészetére.” Konzulensek: Dr. Guzsik Tamás, Török Ferenc.

1988

Diploma a Középülettervezési Tanszéken. Konzulens: Török Ferenc.

1990. IX-XII.

Szakmai gyakorlat, Várhelyi Arkhitektkontor, Stockholm.

1993

Vezető tervezői minősítés.

Meghívott oktatói státusz a BME Építészmérnöki Kar térítéses képzésében, „Urban Design I., II.” c., majd „Komplex Design I., II.”-, illetve „Diploma Design” c. tárgyakban, angol nyelven.

1995-től

Az ESP’63-67 Építésziroda Bt. megalapítása (társalapító: Ruttkay-Miklián Ágota).

2001

PRO ARCHITECTURA” díj (megosztva prof. DLA Lázár Antallal) a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár rekonstrukciójának tervezéséért.

1989-től

Tagság az IAA (International Academy of Architecture) nemzetközi építész szövetségben.

2005-től

Megújított tagság a Magyar Építőművészek Szövetségében.

2004-től

Doktori cselekmény beindítása (a DLA fokozat elnyeréséért) a BME Mestertestületének határozata alapján, egyéni felkészülés keretében.

2007

PRO ARCHITECTURA ÚJBUDA kitüntetés a Kopaszi gáton megépült Vízirendőrség és Hajóállomás épületének tervezéséért (Váncza Lászlóval).

2007. XII. 11.

DLA címvédés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Mestertestülete előtt.

2007-től

Zsűri tag a Központi Építészeti és Műszaki Tervtanácsban.

Tagság a Budapesti Építészkamarának, annak megalakulása óta.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1993-tól

Óraadói státusz a BME Építészmérnöki Kar térítéses képzésében, „Urban Design”, „Public Building Designs” és „Comprehensive Design 1.-2”, „Diploma Design” című tárgyakban, az angol nyelvű építészképzés keretében.

1996-tól

Mellékállású oktatói státusz a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Intézetének adjunktusaként, „Komplex tervezés I., II.”, illetve „Diplomatervezés” c. tárgyakban. Diplomaterv opponenciák készítése, magyar és angol nyelven.

1999-től

Meghívott előadóként angol nyelvű előadások a térítéses képzés „Public Building Designs” c. előadássorozatára. Témák: „Designing Libraries”, „Introduction to Architecture”.

2000-től

A BME Építészmérnöki Kar. Főállású egyetemi adjunktusi kinevezés az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéken.

Oktatott tárgyak:

(2006-tól)

Térkompozíció

(2000-től)

Ipari épületek tervezése 2.

(2001-2008)

Mezőgazdasági épületek tervezése 2.

(2000-től)

Komplex tervezés I.

(2001-től)

Komplex tervezés II.

(2001-től)

Diplomatervezés

2000. óta főállású munkaviszonyom létesítésétől kezdve megszakítás nélkül, aktívan részt veszek az Építészmérnöki Kar építész képzésének emelt szintű oktatási rendszerében, amelynek keretében a tanszéki tervezői modul műteremében a Komplex tervezés I.-II. és a Diplomatervezés című tárgyakat oktatom.

2006-ban előadás saját tervezői praxisomból, az „Építészet és Szakmagyakorlás. Kortárs Építészeti Műhelyek” című tárgy keretében.

MUNKAHELYEK

1989-1991

Középülettervező Vállalat, majd KÖZTI RT., Budapest.

1991-2000

A&D Stúdió Kft., Budapest.

1995-2001

Félállású egyetemi adjunktusi státusz a BME Urbanisztikai Intézetében.

2000-től

Főállású egyetemi adjunktusi státusz a BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékén.

1995-től

ESP'63-67 Építésziroda munkatársa