Szociális lakóépület (megépült 2005-ben)

Cím: Budapest, VIII. ker. József utca 47.
Megbízó: VIII. ker. Önkormányzat és a képviseletében eljáró Rév8 Rt.
Tervező: Szécsi Zoltán DLA és Váncza László

Részlet a Magyar Építészkamara hivatalos honlapján 2009. december 2-án megjelent interjúból. www.mek.hu Építész Arcok - Sorsok. Szécsi Zoltán DLA:

"A józsefvárosi szociális lakóépületet Váncza László kedves barátommal közösen jegyezzük. Nagyobb örömmel tennénk, ha az épület a terveinkkel megegyező módon épült volna föl. Sovány vigasz, hogy az épület, így, torzó formájában is hihetetlen tartást mutat, még lefosztva is hirdetni próbálja üzenetét. Szomorú, hogy egy épület ilyen durva megcsonkítását még ma is büntetlenül meg lehet tenni Magyarországon, átlépve szerzői jogon, alapvető etikai normákon. Ha ez a ház a Lajtától nyugatra épülhetett volna meg, úgy, nem túlzok, hírtét vihette volna országa építészetnek. Így kevesebbek lettünk egy katarzis élményével, és ismét eltelt három év az életünkből. Az igazán tragikus ebben az, hogy nemcsak éveink száma, és a személyes lehetőségeink fogyatkoztak meg, hanem az, hogy a sikertől a közösségünk, mi mindannyian lettünk önkény által megfosztva. Elnézést, ha kissé talán elragadott az indulat, különben is, sokak szerint ebben az olcsósított változatában is jól mutatja az épület a gondolatiságát. Ez talán némi gyógyír is lehetne. A szigorú program és a hely alapján tradicionális városi ház megalkotására törekedtünk. A tömeget kijelölő hófehér, magbeton homlokzati vázat pontosan metszett, nagyfelületű perforációkkal láttuk el, amelyek mögé – elé olyan pozitív és negatív, élénk színű, szerelt homlokzati egységeket illesztettünk, amelyek nyílásarányikkal következetesen az aranymetszés szabályait követték. A földszintet és a fölső szintet csak részlegesen építettük be (a tervezési programot sikerült a köztes szintekbe koncentrálni), és, amennyire az lehetséges volt, áttört felületekkel meg is nyitottuk a közösségi használat céljára - visszaadva a városnak a lélegzetet, és az épület használóinak a teret, különös tekintettel a tetőteraszban rejlő lehetőségekre… Ezeket az alapelveket nem tudták elvenni sem tőlünk, sem a házunktól."

A Főváros szívében elhelyezkedő tervezési terület Budapestre jellemző tradicionális beépítési jegyeket hordoz magán: karakteres városi tömbjeit lakóépületekkel intenzíven beépített, keretes beépítésű telkek alkotják. A területet még éppen elkerülte a rendszerváltás előtti időszak nagyszabású lázas „város átalakító” koncepciója, és az azóta eltelt jó másfél évtized változásai sem törték meg a városrész karakterét. Ez a kettősség napjainkra kétarcú helyzetet eredményezett: egyfelől a területnek jelentős „leépülésével” szembesülhetünk (ami nemcsak épület-állományának rohamos eróziójában, hanem szociális-szociológiai helyzetében is tetten érhető), másfelől azonban konzerválódtak olyan tradicionális városi struktúrák, amelyek - megítélésünk szerint - jelentős, védendő helyi értékkel bírnak.

A telek - sarok pozíciójánál fogva - alkalmas arra, hogy az egész tömb rehabilitációjának indító, és egyben meghatározó eleme legyen. Olyan „városi házat” kívántunk ezért ide tervezni, amely szellemiségében megidézi a Budapest főútvonalai mentén, lépten - nyomon föllelhető, és a huszadik századi progresszió főáramához tartozó - sokszor szociális indíttatású - lakóház építészet esztétikai vonulatát (lásd az Üllői úti, Rákóczi úti, Margit körúti, stb. háborús foghíjak beépítését). Ez az alapállás mintegy behúzza ide, a „mellékutcába” - a József utca, Lovassy utca kereszteződésébe - is ezt az értékes, és követésre méltó építészettörténeti tradíciót. A téglalap alaprajzú telek rövidebb, észak-északnyugati tájolású oldalával a József utcára, míg a hosszabbik oldalával a Lovassy utcára illeszkedik. Ezek aránya 1:1,6. A telek fekvése, geometriája jó tájolási, telekfeltárási, és alaprajzi alapadottságokat jelentett a tervezés számára.

Az épület részben alápincézett, földszintből, e fölött négy teljes értékű szintből, és egy visszahúzott attika-szintből áll, összesen mintegy nettó 3200 épület-négyzetméterrel. A pinceszinten alakítottuk ki az egyes lakásokhoz tartozó tárolókat. A földszinten a gyalogos, és az autós főbejáratokat, a gépészeti kiszolgáló tereket, valamint - a beépített alapterület súlypontjába - a lakóépületet kiszolgáló központi lépcsőház - lift együttesét helyeztük el. Ugyanígy itt adtuk meg a parkoló felületeket is, 21 db parkoló állással. Az általános emeleti szinteken racionális, az égtáji adottságokhoz, és az elvárt alapterületi méretekhez igazodó lakásstruktúrát terveztünk, a lehető legnagyobb koncentrációban, összesen 37 darabot. A József utcai traktusban a lakásokat középfolyosóról, míg a Lovassy utcai front esetében oldalfolyosóról (függőfolyosóról) tártuk föl. A tetőszinten laza beépítésű, karakteres záró szintet alakítottunk ki. A lakások teraszai előtti nagyfelületű, mélyen üvegezett homlokzati nyílásokat a tetőből konzolosan kilógatott árnyékolással védtük, amely árnyékoló sor a homlokzatok mentén keretezi az épületet. Az utcai frontokon a lakások előtti zónában kialakított tetőkertek nem csupán az adott lakások értékét növelik, vagy komfortfokozatuk emelését hivatottak szolgálni, hanem egyúttal a kötelező zöldfelületi minimum egy jelentős részét is képezik. A tetőszinten - a megadott lakásszámból még hiányzó 3 darab lakás elhelyezésén túlmenően - egy szabad kialakítású, fedett-nyitott átmeneti teret hoztunk létre, amely - a szűk belvárosi udvarok lehetséges alternatívájaként - a közösségi funkciók számára (gyermekjátszó, vagy szabadtéri társalgó, napozó, stb.) kínál lehetőséget az épület tulajdonosaiból vagy bérlőiből formálódó közösség számára.

Míg az utcai homlokzatok szerelt, több szintet összefogó és intenzív színkezelésű, nagy felületi kiterjedésű elemei - pozitív tagozatként - enyhén kiállnak, addig a zárt erkélyek és egy szint magasságú homlokzati nyitások mélyen üvegezett, térzáró szerelt falai - negatív tagozatként - enyhén visszahúzódnak a tömör, maghőszigeteléssel ellátott, nyers, fehérre festett natúr vasbeton falak alkotta homlokzati falmezők referenciasíkjához képest.