Tízlakásos társasház tanulmányterve (2009)

Cím: Budapest, XI. ker., Ulászló utca 16.
Megbízó: Buda-Hold
Tervező: Szécsi Zoltán DLA

Munkatárs: Varga Balázs

HELYSZÍN

Az Ulászló utca a városrész jelentős, jellemzően kelet-nyugati irányban húzódó tengelye, a Fehérvári út és a Kosztolányi Dezső tér között. Az utca beépítése ereszkedő jelleget mutat a tengely keleti végpontja irányában. A telek a tengelynek ehhez a végpontjához tartozik. Meghatározó helyi adottság még a sajátosan intim hangulatú Károli Gáspár tér szomszédsága, a Bocskai úti evangélikus templommal. A tömb beépítése zártsorú, az épületek előtt előkerttel. A közterület felőli térfal karaktere hektikus képet mutat, igen nagy magassági ingadozással. Ennek az ingadozásnak a tárgyi építési telek, és annak közvetlen környezete talán a legkirívóbb szakaszát képezi. Városképi szempontból indokolt, hogy az utcának ezen a szakaszán magasabb térfal emelkedjen, amelyik képes homogenizálni a túlzó magassági különbségeket. A telek elő- és hátsókertje között szűk félszintnyi, mintegy százharminc centiméteres szintkülönbség van, előbbi javára.

BEÉPÍTÉS

A hátsókerti front mélységi meghatározása volt a leginkább meghatározó kötöttség. Az alábbi szempontok, úgymint:

  • a beépítésből adódó traktus mélység, (hatékony lakásalaprajzok),
  • a szomszédokhoz való csatlakozás (benapozás), valamint
  • a homlokzatmagasság – hátsókert-hossz viszonyszáma (fizikai paraméterek ekvivalenciája) sokváltozós, diffúz kölcsönhatásainak optimumát kellett itt megtalálnunk.

A másik fontos koncepcionális kérdés a térfal aszimmetriájának építészeti - városképi szempontok szerinti kezelése. A keleti oldalhatár föllazítását céloztuk itt meg, egy visszahúzott tetőszintet megkülönböztető építészeti karakter megfogalmazásával.

ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS

Az épület két pinceszintből, földszintből, e fölött négy általános emeletből és egy tetőszintből áll. A földszinten és tetőszinten egy-egy, míg az általános emeleti szinteken két-két lakást alakítottunk ki. Az épület két pinceszintjén - a közös tároló helyeken, és gépészeti tereken túlmenően - öt-öt személygépkocsi elhelyezését biztosítottuk. A parkoló autókat a földszintről autólift juttatja a teremgarázsba. Így tudjuk biztosítani a hátsókert zavartalanságát, és egyúttal elkerülni a hátsó kertbe hosszan benyúló teremgarázs létesítését.

Az általános szinteken egy nagyobb és egy kisebb alapterületű lakást helyeztünk el. Törekedtünk a mai igényekre reagáló, korszerű alaprajzi kialakítást nyújtani: átmenő lakásokat terveztünk, összenyitható terekkel.

A tetőszinti lakás helyzetéből adódó különlegességét úgy alaprajzában, mint nagyfelületű terasza révén tudatosan hangsúlyoztuk. A tetőterasz három irányban, „körteraszként” fordul át az épület homlokzatain a hátsó kertből egészen az előkertig, szép panorámát nyitva a városra.

Az épületet kiszolgáló lépcsőház az északi front homlokzatán markáns építészeti motívumként jelenik meg a tömegkompozícióban: szellős, világos kialakítása az épület reprezentációjának szerves részét képezi.

Az épület függőleges tartószerkezeti rendszerét haránt vasbetonfalas traktusok képezik, eseti kiváltással, a pincében ez értelemszerűen pillérállásokat jelent a fala alatt. Födémjei jellemzően vasbeton lemezszerkezetek, helyenként gerenda kiváltással. Térzáró transzparens szerkezetei hőszigetelt fémprofilból kialakított függönyfal-jellegű szerkezetek, hőszigetelő üvegezéssel. A konyhai parapatek homlokzatait hőszigetelt, színre festett burkolat elé állított üvegtégla betétek képezik.

Az épület tetőszintjét nagyfelületű, vasbeton szerkezetű előtetők-pergolák jelölik ki, intenzív perforációkkal, három irányból mély plasztikát adva az épületet koronázó záró szintnek.