Eötvös Károly Megyei Könyvtár (megépült 1997-ben)

Cím: Veszprém, Komakút tér 3.
Megbízó: Veszprém Megyei Közgyűlés
Tervező: Szécsi Zoltán és Lázár Antal

A Veszprém városának kultúrparkjában álló, volt püspöki jószágkormányzósági palota eklektikus épületcsoportja a XIX. század végén, Schmal Henrik tervei szerint nyerte el a ma is ismert formáját. A rekonstrukció során tervezett új épületelemeket a Színházkert intenzív bevonásával illesztettük a meglévő épületegyütteshez, onnan nyitva az intézmény új főbejáratát. A kertet átszelő sétányról nyíló, a Színházkertbe mintegy beékelődő, félkör alaprajzú, süllyesztett, lépcsős nézőtér (főbejárati előtér), a hozzá kapcsolódó „szkéné - fal” szimmetriatengelyében nyíló főbejárati pont, és az azon keresztül föltárulkozó, szint alatti beépítés (előcsarnok) együttese megidézi az ókori theatron / thersilion épülettípus  hagyományát. Innen vezet föl az új vertikális közlekedő mag (lépcső- és liftpár) szimmetrikus tömege a térszín fölötti három további épületszintre, amelyek közül az utolsó egy teljesen új attika - szint. Az új építésű épületrészek építészeti megjelenítésükben (formálási mód, szerkezetválasztás, anyaghasználat, felületosztás, színezés, stb.) élénk kontrasztot alkotnak a klasszikus építészet jegyében fogant régi épülettel.

A szerző építészek a rekonstrukció tervezéséért 2001-ben Pro Architectura díjat kaptak.